Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αγγλικό τίτλο «FOOD INNOVATION, QUALITY AND SAFETY», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης με Αριθμ. 6886 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3235/08.08.2018) εγκρίσεώς του και τις διατάξεις του ν. 4957/2022, όπως ισχύει.

Με φοιτητοκεντρική προσέγγιση, το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Επιστήμης των Τροφίμων σε θέματα που άπτονται της Καινοτομίας, της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων, προσβλέποντας στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

 

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Βασιλεία Σινάνογλου

Καθηγήτρια

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τροφίμων